Kurs för Frida Wallén!!

Nu kommer Frida Wallén till oss igen och håller kurs i bruks- och lydnadslydnad!
Kursen hålls i Boxholms inomhuslokal 26-27 januari, det blir 8 deltagare med hund.
Tider: kl. 9-18 på lördag och 9-17 på söndag

Det finns fortfarande åhörarplatser kvar, kostnad 200 kr, anmälan via kursanmälan, se Kurser/Kursanmälan

Varma kläder och liggunderlag att sitta på rekommenderas även om lokalen är lite uppvärmd. Medtag lunch och fika. Micro finns i lunchlokalen.

Hitta till lokalen

Hälsar
Utbildningssektorn