Utbildning

Inom utbildningssektorn ägnar vi oss åt all form av utbildning – för såväl hundägare som instruktörer. Inom vår verksamhet försöker vi erbjuda ett brett utbud av kurser, temakvällar och heldagar. Vi riktar vår verksamhet till alla inklusive instruktörer – från den nyblivna hundägaren till den rutinerade tävlingsföraren och certifierade instruktören.

Bland utbildningssektorns uppgifter ingår att:

 • Planera klubbens utbildningsverksamhet och i möjligaste mån möta efterfrågan på kurser genom att tillsätta instruktörer till kommande kursutbud.
 • Administrera kurser med allt ifrån att ta emot kursanmälningar till att registrera kurser hos Studiefrämjandet
 • Samarbeta med andra klubbar inom SBK och främst inom distriktet. Vi samarbetar även nära med Studiefrämjandet
 • Genomföra två instruktörsmöten per verksamhetsår
 • Rekrytera blivande instruktörer och hjälpinstruktörer
 • Rekrytera blivande lärare i hundtjänst
 • Verka för en positiv dialog med våra aktiva instruktörer för att få ett attraktivt kursutbud med rikt innehåll inom samtliga discipliner för klubbens medlemmar samt blivande medlemmar.
 • Vidareutbildning av våra aktiva instruktörer

Kursutbud på Linköpings Brukshundklubb

Utbildningssektorns mål med klubbens kursutbud är att tillgodose samtliga medlemmar och blivande medlemmars önskemål av kurs genom en bredd av kurser, temakvällar och helgdagar. Inom ramen för kursverksamheten har vi följande typer av:

 • Valpkurs
 • Allmänlydnadskurs
 • Unghundskurs
 • Tävlingslydandskurs
 • Kurs för blivande tävlande inom bruksgren för appellkurs spår och sök
 • Agilitykurser för nybörjar-, fortsättning- samt tävlingskurser
 • Rallylydnadskurser enligt ovan
 • Temakvällar inom olika lydnads- och bruksmoment
 • Kortkurser med specialinriktning
 • Enskild träning enligt önskemål och upplägg

För mer information om vår kursverksamhet se i menyn under ”Kurser”

Kontakta Utbildningssektorn

Sammankallande: Anneli Henriksson
Medlemmar i utbildningssektorn: Sven Komstadius