Mötesprotokoll

Efter uppmaning från SKK/SBK lägger vi inte längre ut styrelse- och medlemsmötesprotokoll på hemsidan.
Alla protokoll, med bilagor, finns att läsa i pappersform i klubbhuset.
Man kan också anmäla sig till en distributionslista för att få protokoll via mail, genom att kontakta styrelsen.