Rasutveckling

Vi behöver fler som vill engagera sig i Rasutvecklingssektorn. Intresserad av att hjälpa till med MH-bana eller vara behjälplig vid MH? Kontakta styrelsen!

Rasutvecklingssektorn (RUS) uppgift är att anordna mentalbeskrivningar (MH) samt att vid behov utbilda funktionärer.

 

Sammankallande: Anders Tornevall
Övriga medlemmar: Anneli Henriksson, Carin Josephsson, Evelina Biveland, Erika Ahlqvist