Rasutveckling

Vi har idag ingen ansvarig för Rasutvecklingen. Intresserad? Kontakta styrelsen!

Rasutvecklingssektorn (RUS) uppgift är att anordna mentalbeskrivningar (MH) samt att vid behov utbilda funktionärer.

Provtillfällen 2018

Inget provtillfälle är ännu inplanerat.

Anmälan 

Avgift för MH är 600 kr.

Anmälan görs genom att betala in avgiften 600 kr till LBK tävlingspg 634 17 16-6.
Betalningen ska vara klubben tillhanda senast 3 veckor innan dagen för MH’t, tänk på att inbetalningar kan ta upp till 3 bankdagar, så betala i tid.

Vid betalning ange att det är MH inbetalningen gäller samt till vilket datum ni anmäler, skicka även ett mail till Rasutvecklingssektorn (se mailadress nedan) med följande uppgifter:

• Hundens stamtavlanamn
• Hundens registreringsnummer
• Ras
• Kön
• Födelsedatum
• Ägarens namn, address, telefonnummer- Skriv om du är medlem i LBK + medlemsnr.
• Ange om du ska använda hunden till tävling bruks, tjänstehund eller avel.
• ID-nummer ska stå med i anmälan, tatueringsID eller CHIP

Välkomna med era anmälningar!!

Är du medlem i klubben har du förtur, sedan gäller SBK prioriteringsregler som finns att läsa i ”Bestämmelser för MH”, paragraf 13 (länk: http://brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/3_hundar/mentalitet/anvisningar_bestammelser/ah_mh_bestammelser_120101.pdf)

Man kan också ange dessa uppgifter på pg-talongen om sådan används.

Funktionärsutbildning

Klubben har behov av funktionärer vid våra MH.
För att få vara funktionär på MH och korningar krävs speciell utbildning.
Skulle du vara intresserad av att gå en sådan utbildning och sedan hjälpa till vid MH så kontakta oss.