Belöningssystem information

Belöningssystemet

Alla insatser inom LBK är lika värda och ersätts på samma sätt.
Funktionär fyller själv i sina arbetade timmar i formuläret Belöningssystem Registrera Poäng  på hemsidan, senast en månad efter utförandet.

Funktionärer kan själv se sitt poängsaldo på sidan Topplista-belöningspoäng.
(det är ännu inte möjligt att se poäng per år)

1 timme = 1 poäng.

Poäng intjänas på följande typer av evenemang/tillfällen:
– som funktionär på kurs, tävling, tävlingsträning, MH eller i serveringen vid evenemang
– deltagande på städdagar
– gräsklippning, städning och övrigt underhåll av fastigheten
– sektor- eller styrelsemöten (fysiska såväl som digitala)
– administration av kurser och tävlingar

Insamlade poäng kan tas ut som:

 • presentkort på djurbutik (minsta belopp = 100 kr)
 • presentkort för tävlingsstarter i AGIDA (tyvärr ej möjligt med vouchers för andra grenar än agility)
 • del-/helbetalning av kurser arrangerade av LBK
 • del-/helbetalning för kläder märkta med LBKs logga (om tillräckligt underlag finns för grupp-beställning)

Förtur på kurser

 • Vid kurser arrangerade av LBK ges förtur till funktionärer. Antal poäng styr turordning så den med flest poäng står först i tur. Används funktionärspoäng för förtur, så skall också maximalt poängantal användas för betalning av kursen. Man måste betala kursen helt eller delvis med poäng, annars kan inte förtur hävdas.
  Ca en vecka innan en kurs läggs ut (öppnas för anmälan) på hemsidan, kommer vi informera om vilken dag den kommer läggas ut. Denna information läggs ut på hemsidan och på facebooksidan ”Linköpings Brukshundklubb”. Funktionärer som vill hävda förtur måste anmäla sig senast dagen efter att kursens har lagts ut. Undantag från förtur är kurser som har dubblerats p.g.a. många anmälningar – för dessa kommer turordningen bland reserver tillämpas.

Förtur på Rallytävling

 • Man kan säkra plats på en hemmatävling genom att ställa upp som funktionär på tävlingsdagen. Om det skulle bli fler anmälningar än det finns plats till, undantas man vid lottningen. Som funktionär räknas en person som arbetar och bidrar på ett tydligt sätt under prov- eller tävlingsdagen. Funktionären får dock inte tävla i den klass där denne
  tjänstgör.
  Om du vill vara helt säker på en plats på någon av årets tävlingar genom att hjälpa till, kontakta rallysektionen på mail rallylbk@outlook.com

Poäng intjänade fr.o.m 2022-01-01 är värda 15 kr.
Poängen för resp år förfaller 31/3 påföljande år.

Uttagsrapportering:
Uttag i form av kläder eller presentkort hanteras endast två ggr per år. Rapporteringen för detta ska ske senast 31/8 resp 31/3.
Max ersättning är 999 kr per kalenderår (av skattetekniska skäl). Observera att det är bokföringsdatum av uttaget som räknas.