Rutiner för skott-träning

I god tid innan skott ska genomföras (under fastslagna skott-tider på klubben) måste
skylten som förvarnar om skott sättas upp vid uppfarten. Personer som vistas på
klubben ska informeras om att skott kommer att förekomma och ges möjlighet att
hinna avlägsna sig om de så önskar. Under den förlängda tiden på söndagar är det
extra viktigt att alla informeras om att skott kommer avfyras. Om det pågår kurs på
söndagar får skott inte avfyras.
Den/de som tänkt skott-träna bör om möjligt skriva i gruppen ”Samträning för
Linköpings brukshundsklubbs medlemmar” om dag och tid, så att så många som
möjligt ges möjlighet att delta.
De som vill delta på skott-träning betalar 20 kr per person och tillfälle.
Medlemmen som hämtar ut startpistolen ansvarar för alla deltagande betalar (även
de som inte skjuter själva utan bara är med) – antingen kontant i klubbstugan eller
via Swish. Sker betalning med Swish uppskattas om man gör en gemensam betalning för hela gruppen (för varje betalning till klubbens nummer avgår en administrativ avgift).
Genomförande vid skott-övning:
– Ta ut en pistol ur vapenskåpet. OBS – INTE den som är märkt ”Tävling”.
– Ta ut en burk med det antal skott som ska användas vid tillfället.
– Ta ut hörselkåpor.
– Fyll magasinet med skotten.
– Placera skytten på förutbestämd plats. Ladda pistolen genom att manuellt

trycka tillbaka hanen på ovansidan av pistolen.

– Efter skott-träning: spraya pistolen med olja samt torka rent. Lägg tillbaka
pistol samt ev överblivna skott i vapenskåpet.
Se till att alltid låsa vapenskåpet samt lägga tillbaka rätt nyckel i rätt skåp i rätt hus
efter slutförd skottövning, samt ta ner skylten vid infarten.
Tider då skott kan förekomma finns anslaget på klubben och som widget på hemsidan http://www.sbklinkoping.com/ 
Kontakta styrelsen om du vill få en genomgång och bli godkänd för att kunna hålla i skott-träning.