Topplista belöningspoäng

Antalet ”Timmar” nedan är det korrekta saldot av antal redovisade och ännu inte uttagna timmar. Däremot kan vi ännu inte redovisa vilka av totala antalet timmar som gäller insatser under 2021 och tidigare här på hemsidan. Därmed väljer vi att redovisa de två värdekolumnerna enligt gamla systemet. (Timmar fr o m 1:a januari 2022, är värda 15 kr/h och värdet nedan kommer justeras då gamla poäng förfallit, efter 30:e sep, 2022).
Redovisning här med poäng per år, kommer tas fram när vi har detaljerat underlaget för beräkning. Kontakta PR-sektorn om du vill veta exakt vilka poängtransktioner du har.