PR

Sektorn ansvarar bland annat för hemsidan och anslagstavlan. Dessutom sköter vi informationsspridning via klubbens Facebooksida Länk. Målsättningen är att genom aktiv informationsspridning via flera olika kanaler nå fram till och engagera alla medlemmar!

Välkommen att kontakta oss om du har information som bör spridas till alla!

Sammankallande Helene Zimdahl

Helena Zimdahl
0708644450
hzimdahl@hotmail.com

Margareta Fransson
0702-610843
margareta.fransson@gmail.com

Dario Lentini
0763062026
dario.lentini@gmail.com

Hela PR-sektorn

Margareta Fransson och Dario Lentini