Styrelsemöten

Datum för styrelsemöten under 2021

Onsdag 12 maj
Tisdag 15 juni
Höstens datum är ännu ej inplanerade

Tid: Samtliga möten startar 18.30
Plats: Klubbstugan alt telefonmöte

Förfrågningar till styrelsen (angående t.ex. att hyra LBK) skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar före styrelsemöte för att behandlas på mötet.

Datum för medlemsmöten 2021
Vår: Inställt pga Corona
Höst: Datum ej planerat ännu

Tid: Meddelas senare
Plats: Klubbstugan

Datum för årsmöte
datum, tid och plats meddelas senare.