Träningstillfälle (och KM) i Nose Work

Den 18:de juni kommer vi ha ett träningstillfälle för alla som tränar Nose Work, doften kommer vara Eukalyptus i alla sök. Det kommer vara ett antal stationer som man själv får gå runt till (vi siktar på 10 stationer, men det beror på hur många funktionärer vi får ihop, det kan hända att det blir färre men större områden). Ingen feedback på söken kommer att ges, då de som är funktionärer eventuellt inte själva håller på med Nosework.
När alla har gjort sina sök blir det fika (som ingår i anmälningsavgiften) medan vi räknar fram vem som har blivit klubbmästare 2022.

Följande gäller för varje område:
– Varje område har en maximal söktid
– Det kan finnas 0 till 3 gömmor i varje område
– Du får reda på om markeringen är korrekt eller inte
– Det är okej att belöna med leksak/godis vid hittad gömma (men se till att inte tappa på golvet)
– Det är 1 droppe eukalyptus i en gömma
– Minsta hunden kommer begränsa på vilken höjd som gömman kan sitta på som högst
– Vi kommer att ha olika typer av område (ute, inne, fodon, behållare)
– Ingen banvandring är planerad

Poängräkningen för KM är (preliminärt):
– Varje hittad gömma = 2 poäng
– Varje felmarkering = -1 poäng
– Om området är tomt och man meddelar detta korrekt = 1 poäng
– Om området inte är tom men man meddelar det som förare = -1 poäng
Vid lika antal poäng delas placeringen.

Vid många anmälda kommer vi att lotta platserna, medlemmar i Linköpings BK har företräde. Vi kommer i så fall också att dela upp i en för- och en eftermiddagsgrupp.

Om plats finns kommer det vara möjligt att delta med flera hundar, vi kommer dock inte att flytta på doften, utan den ena hunden går då utom tävlan för att bli klubbmästare. Skriv i anmälan, under Övrigt, vilken hund som ska delta i första hand (en anmälan per hund behöver göras).

Datum: 18:de juni
Tidpunkt: Banvandring vid 9-10-tiden (beror på antal anmälningar)
Kostnad: 150 kr per ekipage, om man ställer upp som funktionär efter att ha gjort sitt sök 50 kr (gäller endast LBK-medlemmar)
Sista anmälningsdag: 31:e maj

För att kunna vara med behöver din hund kunna hitta doften, i övrigt kan alla vara med!
Eftersom detta är ett träningstillfälle, så kommer det att finnas möjlighet att få reda på var doften finns. Man meddelar funktionären vid respektive station hur man vill göra (innan eller under söket). Väljer man att få veta, så kan man inte bli klubbmästare, men man får ett bra träningstillfälle.

Anmälningstiden har gått ut!