Ingen träning med kong på klubben

Då vi har specialsökstävling den 27/2 på klubben ber vi alla att inte träna specialsök med kong-bitar fram tills tävlingen har varit, gäller både inne i byggnaderna och i områdena utanför dessa.
Tack för visad förståelse!

Kallelse till årsmöte 2021

Härmed kallas alla medlemar i Linköpings BK till digitalt årsmöte.
Mötet kommer att ske den 25:e februari kl 18.30.

Alla som vill närvara på mötet måste anmäla sig i förväg via formulär på hemsidan, länk till formuläret.
I anmälan ska Namn, Medlemsnr (alternativt Födelsedatum, ååmmdd), Telefonnr samt E-postadress anges, detta för att vi ska kunna kontrollera mot medlemsregsitret samt skicka ut kallelsen med den digitala länken.

Vi kommer att använda zoom som plattform och i det fall som sluten votering begärs kommer denna att genomföras via e-post för att uppfylla de krav som SKK/SBK har.
Länk till zoom-mötet och vilken e-post som ska användas vid ev sluten omröstning kommer att skickas ut till alla som är anmälda till årsmötet några dagar innan.

Årsmöteshandlingen inkl dagordning kommer att publiceras på hemsidan inom en vecka.
P.g.a. att pandemin har gjort att många aktiviteter blev inställda under 2020, kommer inga Utmärkelser (tex Årets hund) eller Uppvaktningar att ske för året 2020.

Sista dag för anmälan till årsmötet är den 19:e februari

Årets hund

Då det inte anordnades så många tävlingar förra året så har styrelsen, i samråd med tävlingssektorn, beslutat att vi inte kommer att utse några årets hund-titlar för 2020.

Har du en hund som har blivit champion under året maila till infor@sbklinkoping.com för att bli omnämnd i årsmöteshandlingarna.

Information till alla instruktörer på klubben

Studiefrämjandet tycker att det behövs en extra energikick för instruktörer, hjälpinstruktörer och handledare. De inbjuder därför till tre digitala föreläsningar med Maria Brandel.
 
Sista anmälningdag är den 6/12. Anmälan görs via fb-gruppen ”Instruktörer LBK”, är du inte med i denna så kontakta utbildningssektorn.
 
Föreläsningarna kommer sändas digitalt kl 19.00-20.30 på följande datum: 9 december 2020, 13 januari 2021 och 27 januari 2021.

Valberedningen informerar!

Valberedningen söker efter medlemmar med kunskap i ekonomi.
Inför nästa år söker vi någon som kan tänka sig att ta sig an revisoruppdraget som innebär att man granskar kassörens arbete. Vid årsmötet tillsätts två revisorer och två revisorsuppleanter som sitter 1 år. Vi har personer till tre av posterna men behöver 1 till revisor.
Vi söker även efter någon som kan tänka sig att ta på sig uppdraget som kassör i styrelsen. Som kassör väljs man in på två år. Har du kunskaper inom ekonomi och kan tänka dig att engagera dig för klubben kontakta någon av oss i valberedningen via mail.
helena.nygard@outlook.com
anki1228@hotmail.se
annica.wiberg@telia.com