Ytterligare två kurser är utlagda

Två nya kurser är utlagda på hemsidan, en tävlingslydnadskurs och en kurs för dig som vill tävla bruks (inriktning spår).
Läs mer om kurserna under meny Kurser/Kurser våren 2016

Vi har också kvar platser till clinic’en i Fritt Följ för Emma Willblad den 11 mars.