Vill du vara en del i vår stugsektor?

Då vår stugsektor tappat en av sina (två) medlemmar på grund av flytt behöver Ola nu hjälp av fler! Vill du vara med i sektorn? Vill du hjälpa till med enskilda uppgifter eller är du nyfiken på vad det skulle innebära? Har du en kompetens som du tror sektorn har användning för?

Maila mig så ser jag till att du kommer i kontakt med rätt person. Maila även om du är osäker på om du kan tillföra något. Alla kan göra något.

ida.croneback@gmail.com