Välkommen på medlemsmöte 22/5 kl. 16:00

Styrelsen bjuder härmed in till medlemsmöte med Linköpings brukshundklubb. Medlemsmötet blir på plats på klubben.
Ni kommer få information om styrelsens och sektorernas arbete under året som varit och planering inför framtiden.
VARMT VÄLKOMNA!