Träningstillfälle i Nosework den 4e april

Träningstillfället kommer att vara en så kallad ”summit”. ”Summit” innebär att man söker i ett större område under längre tid. Alla moment kan komma att ingå i sökområdet och på denna summit kommer det att finnas ett okänt antal gömmor i området. Maximal söktid 20 min.

Se mer information här.