Tävlingsfunktionärsträff inom bruks

På måndagen den 31:e mars kl 18.30 träffas alla som vill hjälpa till på brukstävlingar.
Du som kan tänka dig att vara funktionär eller som redan är funktionär på våra tävlingar är välkommen till funktionärsmötet. Det som vi i huvudsak kommer att informera om på detta första möte är spårläggning.
Har du frågor hör av dig till: Leif Nilsson via mail Leif.etoo74 ( at) gmail.com