Sammanfattning styrelsemöte

Styrelsen för Linköpings brukshundsklubb träffades digitalt 20/5. Flera ärenden behandlades, t ex beslutades att ställa in medlemsmöte våren 2021 på grund av corona. Tre förslag lades fram där styrelsen kommer fatta beslut vid nästa möte; eventuell inhägnad del av området för träning, anläggande av en hinderbana på området samt annan utformning av hemsida. Dessa förslag har kommit upp i samband med diskussioner i styrelsens arbete för att bli En klubb för alla. Framtida behov av nya tävlingssekreterare samt figuranter lyftes.