Regelrevideringsmöte, Bruks och Rally

Vi inbjuder alla medlemmar på regelrevideringsmöten inom Bruks och Rally, de nya reglerna ska börja gälla per 1/1 2017.
Tågordningen är att varje lokalklubb har möjlighet att lämna sina synpunkter på regeländringar till distrikten, som i sin tur lämnar synpunkterna till SBK centralt.

För Brukset så finns det ett förslag som ni hittar via denna länk:
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2014/11/regelkonferens/
För Rally’n finns det inget förslag.

För Brukset träffas vi den 18:e augusti kl 19.00
För Rallyn träffas vi den 1:e september kl 19.00

Om ni inte kan komma vid dessa tillfällen, men har några synpunkter går det bra att skicka dessa till info@sbklinkoping.com, ange Regelrevidering, Bruks resp Regelrevidering, Rally i ämnesraden.

Ta chansen att påverka våra regler!
Välkommna
/Tävlingssektorn