Nytt regelrevideringsmöte för agility

Regelrevideringsmöte på LBK för agilityintresserade i Linköping (LHU och LBK) kl 19.00 tisdagen den 4 november. Vänligen läs innan mötet igenom det förslag som togs fram på det förra mötet, har du inte tillgång till dokumetet kontakta Åsa Wrede, asa_wrede@yahoo.se