Mental-utbildning

ÖstgötaDistriktet anordnar ”Mentalkurs Mera Mental M3” för mentalfunktionärer och instruktörer.
Även du som bara är intresserad av att lära dig mer om hundars mentalitet med intriktning mot MH och MT är välkomnen att anmäla sig.

Obs! Mentalfunktionärer kan ansöka om att få utbildningen betald av klubben, kontakta i så fall styrelsen!

Läs mer i inbjudan.