MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN

Vi i styrelsen har fått veta, att det har förekommit ett antal tråkiga incidenter: Flera av
våra medlemmar som tränar agility känner sig ovälkomna på klubben och har blivit
otrevligt bemötta. Detta är naturligtvis inte acceptabelt! Därför vill styrelsen förtydliga
att ALLA är välkomna att träna med sin hund på klubbområdet. Tävlingar och kurser
har företräde till planerna, men för övrigt gäller ömsesidig respekt och vänlig
kommunikation. Om detta följs bör ”krockar” kunna undvikas.