Jättehalt på parkeringen!!!

Det är isgata på klubbens parkeringsplats under den snö som har kommit, så var jätteförsiktiga när ni går för snön glider på isen!
Även på gångvägarna på klubben och på planerna är det fläckvis isgata under snön.