Förlängda tider för skotträning

Tiderna då det är ok att skjuta har förlängts På måndagar har den förlängts med en halvtimme och startar nu 17:30 istället för 18:00. På söndagar har den förlängts till kl 16:00. Vilket innebär att det nu får förekomma skott följande tider:
Måndagar 17.30 – 18.30
Torsdagar 11.00 – 12.00
Fredagar 17.00 – 18.00
Söndagar 12.00 -16.00
All skotträning sker på medlemmarnas egna initiativ. Skylten vid infarten till parkeringen som visar att skott kommer att avfyras ska sättas upp i god tid innan, och den måste tas ner när skotträningen är genomförd.
Under den förlängda tiden på söndagar är det extra viktigt att alla personer som vistas på området informeras om att det kommer att skjutas. Om det är någon som behöver avlägsna sig innan skotten ska hänsyn tas till det. Det är inte tillåtet att skjuta på söndagar om kurs pågår.