Dränering av B-planen samt vänstra halvan av A-planen

Äntligen har marken frusit så pass att vi kan påbörja dräneringen av B-planen samt vänstra halvan av A-planen. Vi förstår att det är kort varsel men väderlek och tillgänglig tid för entreprenören har varit svåra att planera.

Arbetet kommer att påbörjas fredag 19 januari och beräknas vara klart senast fredag 26 januari.

Det kommer att innebära att det är svårt att träna på dessa planer under denna tid. Därtill så kan det även ända fram till vårdagarna när vi kan slutföra finjusteringen vara så att marken är ojämn och lerig bitvis. Vi hoppas att detta inte ska ställa till för mycket problem för er medlemmar. Under arbetets gång och de dagar det är för ojämnt/lerigt hänvisar vi träning till A-planens högra halva samt C-plan.

I samband med dräneringsarbetena kommer vi att komplettera belysningen på B-planen.

Med förhoppning om torra och väl upplysta träningsplaner framöver!

Mvh

Stugsektorn