Dispens för lösa hundar under hundförbudstiden

Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars-20 augusti.
Det följer ett ansvar hos alla klubbar och medlemmar att vara uppmärksamma på vad detta beviljande innebär och en mer detaljerad information finns i det specifika dokument som ska hämtas hem av alla klubbar och distrikt.

Läs mer på SBK hemsida: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-hundforbudstiden/