Bokning av lokaler

Bokningen av våra utbildningslokaler och videokameran fungerar igen, dock lite annorlunda än tidigare. Bokningar kan göras av t.ex. instruktörer och sektorer för aktiviteter i klubbens regi.

Det är möjligt att vi kommer att byta bokningssystem framöver, och är det någon som har ett förslag på ett bra/enkelt/gratis bokningssystem får ni gärna kontakta PR-sektorn.

Läs mer under meny Klubben/Boka

Hör av er till PR-sektorn om ni behöver utförligare instruktioner king hur man lägger in en bokning.