Ändringar av funktionärsersättning

För att förbättra ersättningen till funktionärer så har följande ändringar gjorts av poängsystemet, som finns beskrivet på sidan  Belöningssystem Information.
Beslut om ändringarna har tagits vid styrelsemöten där diskussion har kunnat föras med både styrelse och sektoransvariga.

  • Ersättning höjs till 15 kr/h oavsett vilken ersättning tas ut (tidigare 12 kr/h för kurser och klubbkläder, 6 kr/h för presentkort). Den nya ersättningen gäller retroaktivt från 2022-01-01.
  • Ersättning utgår även för digitala möten och för tid lagd på administration av mail till klubben (ex vis kurserlbk-mailen och info-mailen). Maxersättning per år utgår till ordförande, kassör och sekreterare utan att de behöver registrera timmar. (ordf, kassör och sekreterare reserverade sig från det här beslutet)
  • Funktionärspoäng ska ge förtur till kurser
  • Funktionärspoäng kan inte sparas, utan förfaller efter varje år. För att man ska hinna ta ut sina poäng på bra sätt så förfaller poängen 31:a mars i påföljande år. (Övergångsregel för poäng intjänade innan 2021-12-31, som förfaller 30:e september 2022).

Vi hoppas kunna hålla en god synlighet på sidan för Topplista Belöningspoang så alla kan se hur många poäng de har för resp år.