Agilityhindren är ute!

Nu tror vi på vår, så agilityhindren står ute igen.
Vi ber alla vara rädda om gräset, så flytta hindren ofta. Var särskilt uppmärksam på gräset kring balans och slalom.