Ansök om årets hund, samt om hunden blivit champion under året

Nu är det dags att ansöka om Årets Brukshund, Lydnadshund och Agilityhund! Likaså kan du skicka in om du under året har blivit någon form av champion, dessa uppmärksammas i årsmöteshandlingarna och på årsmötet.

Lämna in de resultat du vill åberopa senast den 27 januari.
Agilityreslutaten ska lämnas till Agilitysektorn, lbkagility@yahoo.co.uk
Championat och resultaten för Bruks och Lydnad ska lämnas till Susanne Rönnlund, susanne_ronnlund@hotmail.com

Årets Agilityhund
Det är dina fem bästa resultat som räknas enligt följande regler:
PLACERINGSPOÄNG
1:a – 100 poäng, 2:a – 80, 3:a – 60, 4:a – 50, 5:a – 40, 6:a – 30, 7:a – 20, 8:a – 15, 9:a – 10 och 10:a – 5 poäng
TILLÄGGSPOÄNG
Tilläggspoäng 1 poäng för varje deltagare i klassen för klass 1
Tilläggspoäng 1,25 poäng för varje deltagare i klassen för klass 2
Tilläggspoäng 1,5 poäng för varje deltagare i klassen för klass 3

Ibland kan det alltså löna sig att räkna med tex en 4:e placering om antalet i klassen är många, istället för en 3:a placering med få deltagare i klassen!
Skriv med följande uppgifter när du skickar in dina fem bästa resultat men räkna gärna ut poängen själv:
Ditt och hundens namn, storleksklass, ras
Datum och arrangör för tävlingen
Klass
Placering
Antal startande
Sammanlagd poäng

Årets Brukshund
Vandringspris — inteckning i vandringspriser erhåller den klubbmedlems hund, som oavsett grupp eller klass, utför bästa prestation i sammanlagt tre officiella valfria bruksprov under kalenderåret.
Beräkningsgrunder är 100xB/A; varvid A är klassens högsta möjliga poäng, B är erhållen poängsumma i tävling, allt räknat efter gällande prövningsordning.
Skriv med följande uppgifter när du skickar in dina tre bästa resultat:
Ditt och hundens namn, ras
Datum, Klass och Poäng för respektive tävling

Årets Lydnadshund
Vandringspris — priset erövras av den hund som under kalenderåret fått högsta snittpoäng på tre officiella lydnadstävlingar oavsett klass.
Skriv med följande uppgifter när du skickar in dina tre bästa resultat:
Ditt och hundens namn, ras
Datum, Klass och Poäng för respektive tävling