Styrelsemedlemmar

Styrelsen för Linköpings Brukshundklubb verksamhetsåret 2022 består av:

Mats ’Malle’ Johansson
Ordförande
 info@sbklinkoping.com 
Emma Kleinas
Vice ordförande
Lina Tillby
Kassör
lbk.kassor@gmail.com
Maria Sjöberg
Sekreterare
 info@sbklinkoping.com 
Evelina Biveland
Ledamot
Anna Björling
Ledamot
Per Larsson
Ledamot
Ingrid Bengtsson
Suppleant 1
Sandra Janson
Suppleant 2