Styrelsemöten

Datum för styrelsemöten under 2020

Tisdag 3 mars
Tisdag 31 mars
Fredag 8 maj
Onsdag 3 juni
Måndag 24 augusti
Onsdag 7 oktober
Tisdag 2 november (budgetmöte)
Måndag 11 januari 2021

Tid: Samtliga möten startar 18.30
Plats: Klubbstugan alt telefonmöte

Förfrågningar till styrelsen (angående t.ex. att hyra LBK) skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar före styrelsemöte för att behandlas på mötet.

Datum för medlemsmöten 2020
Vår: Inställt pga Corona
Höst: Datum ej planerat ännu

Tid: Meddelas senare
Plats: Klubbstugan

Datum för årsmöte
datum, tid och plats meddelas senare.