Styrelsemöten

Datum för styrelsemöten under 2022:
Ons 16/3, 18:30
Tis 26/4, 18:30
Tor 19/5, 18:30
Må 27/6, 18:30
Sö 21/8, 16:00
Tis 25/10, 18:30
Tor 24/11, 18:30
Sön 15/1, 16:00 (Budgetmöte)

Förfrågningar till styrelsen (angående t.ex. att hyra LBK) skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar före styrelsemöte för att behandlas på mötet.

Datum för medlemsmöten 2022:
Vår: söndag 22/5 kl 16:00
Höst: onsdag 21/9 kl 18:30

Plats: Utbildningslokalen

Datum för årsmöte
Datum: Sö 26 feb, 2023
Tid: 16:00
Plats: Klubbstugan