Träningsledarbevis

SBK har dispens från Länsstyrelsen för att kunna bedriva träning, prov, uppvisning och tävling med lösa hundar även under den sk hundförbudstiden 1 mars-20 augusti. Träning med lös hund i skog och mark (enskild eller gruppverksamhet) under hundförbudstiden ska ledas av träningsledare, som ska ha ett giltigt träningsledarbevis. Kortet ska alltid vara med vid verksamhet och på uppmaning kunna visas upp.
Tänk på att också markägare och jakträttsinnehavare ska ha lämnat sitt tillstånd till verksamheten innan den startar.

Du som medlem erhåller träningsledarbevis genom en ansökan till styrelsen.

I din ansökan ska du intyga att du läst och är införstådd med nedanstående regelverk samt lagen om tillsyn över hundar och katter:

Anvisningar för prov, tävling, träning m.m. under hundförbudstiden (SBK)

Dispens hundforbudstiden (SBK)

Tillstånd hundförbudstiden Östergötland Länsstyrelse

Ansökan ska alltså innehålla:

  • intygande om att du är införstådd med ovanstående
  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • mailadress.
    Maila din ansökan till styrelsen  info@sbklinkoping.com .