För sektoransvariga – Milersättning

Brukshundsklubben är en ideell förening, men under vissa tävlingar så kör funktionärer (ffa Tävlingsledare) många mil och vid medlemsmötet 2022-09-21 beslutades att det ska vara möjligt att få milersättning vid speciella fall då arrangemang i klubbens regi hålls på annan plats.
Milersättningen bör budgeteras inom det arrangemang som orsakar milersättningskostnaden. Ledningen för arrangemanget ska samordna ev flera ansökningar.
Förtydligande av villkor kan göras vid kommande medlemsmöten om det visar sig behövas.

Milersättning kan enbart utgå genom att till styrelsen ansöka om i förväg.

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Information om vilket arrangemang det gäller och varför det hålls på annan ort
  • Godkännande från sektoransvarig
  • Totalt antal mil som ansökan gäller (uppskattning)
  • Förväntad nettointäkt från det berörda arrangemanget, dvs intäkter minus samtliga kostnader förutom milersättningen (kostnader ska även inkludera uppskattat belopp för funktionärsersättning)

Maila ansökan direkt till AU/VU (=ordf, kassör, sekr).