Träningstillfälle (och KM) i uppletande, specialsök och nosework

I mellandagarna kommer vi att anordna ett träningstillfälle för alla som tränar Uppletande, Specialsök och/eller Nose Work.

Datum för uppletande: 26:e december
Datum för specialsök: 27:e och 28:e december
Datum för nosework: 29:e och 30:e december
Kostnad:
50 kr per ekipage och gren om du är funktionär ngn annan av dagarna
100 kr per ekipage och gren om du inte är funktionär någon annan dag
100 kr per ekipage och gren om du inte är medlem i LBK
Sista anmälningsdag: 12:de december

Du behöver inte ha någon kunskap om de olika grenarna för att vara funktionär.

Du kan anmäla dig till fler grenar.
Vid många anmälda kommer vi att lotta platserna, medlemmar i Linköpings BK har företräde.
Om plats finns kommer det vara möjligt att delta med flera hundar, vi kommer dock inte att flytta på doften/uppletandeföremålen, utan den ena hunden går då utom tävlan för att bli klubbmästare. Skriv i anmälan, under Övrigt, vilken hund som ska delta i första hand (en anmälan per hund behöver göras).

Uppletade
—————–
Det kommer vara två eller flera uppletanderutor, beroende på antal personer som anmäler sig som funktionärer. Det kan vara full bredd på rutorna, men de kan också vara smalare. I varje uppletanderuta kommer det finnas ett antal föremål (ni kommer att få veta innan ni startar hur många). Varje deltagare får en egen starttid och ni kommer själva få gå till de olika rutorna.
När alla har gjort sina uppletanden blir det gemensam fika för de som vill (ingår i anmälningsavgiften).

Följande gäller för varje område:
– Varje område har en maximal söktid
– Föremålen kan vara av olika typ och storlek
– Det är okej att belöna med leksak/godis när hunden hittat ett föremål (men se till att inte tappa på marken)
– Föremålen ska avlämnas till föraren för att räknas (man får som förare uppmuntra hunden att ta upp tappade föremål)

Poängräkningen för KM är (preliminärt):
– Totalt antal hittade föremål i första hand
– Totalt kortaste tiden i andra hand
Vid samma antal föremål och samma tid delas placeringen

Nosework och Specialsök
————————————–
Doften för NW kommer vara Eukalyptus i alla sök.
Vi kommer att ha två olika tillfällen per måldoft, ange vid anmälan vilken dag du kan eller om det inte spelar dig någon roll vilken dag det blir. Och ange också om du kan tidigare än kl 18:00 (vi kommer inte att starta tidigare än kl 15) eller om du vill ha en tid från kl 18 och framåt.

Det kommer vara två eller fler områden, beroende på antal personer som anmäler sig som funktionärer. Varje deltagare får en egen starttid och ni kommer själva få gå till de olika områdena.
När alla har gjort sina sök blir det gemensam fika för de som vill (ingår i anmälningsavgiften).

Man kan anmäla sig både till Specialsök och till NoseWork – det kommer vara samma områden men doften kommer att flyttas. Vill man tävla dag 2 inom en gren kan man inte vara funktionär dag 1 i samma gren då gömmorna kommer vara desamma för att göra det så rättvist som möjligt.

Följande gäller för varje område:
– Varje område har en maximal söktid
– Det kan finnas 0 till 3 gömmor i varje område
– Du får reda på om markeringen är korrekt eller inte
– Det är okej att belöna med leksak/godis vid hittad gömma (men se till att inte tappa på golvet)
– Det är 1 droppe eukalyptus i en gömma
– Max en mediumkong, ingen storleksbegränsning nedåt
– Höjden är max en meter från där hunden kan stå för specialsök, minsta hunden kommer begränsa höjden i nosework

Poängräkningen för KM är (preliminärt):
– Varje hittad gömma = 2 poäng
– Varje felmarkering = -1 poäng
– Om området är tomt och man meddelar detta korrekt = 1 poäng
– Om området inte är tom men man meddelar det som förare = -1 poäng
Vid lika antal poäng delas placeringen.

För att kunna vara med behöver din hund kunna hitta doften, i övrigt kan alla vara med!
Eftersom detta är ett träningstillfälle, så kommer det att finnas möjlighet att få reda på var doften finns. Man meddelar funktionären vid respektive område hur man vill göra (innan söket). Väljer man att få veta vid något område, så kan man inte bli klubbmästare, men man får ett bra träningstillfälle.