Valpkurs och temakväll om apportering

LBK, Lydnadskl 2_150510_0019_bdTvå nya kurser är utlagda på hemsidan, det är dels en valpkurs och dels en temakväll där vi tar upp momentet Apportering.

Se meny Kurser/Kurser våren 2016 för information.