Välkommen på regelrevideringsmöte!

Tävlingssektorn välkomnar till regelrevideringsmöte torsdag 16 juni klockan 18.30.

På mötet kommer det finnas tillfälle att diskutera samt lämna synpunkter på förslaget till regelrevidering i tävlingslydnad. Medlemmarnas synpunkter kommer sedan sammanställas och lämnas till SBK.

Du kan läsa remissförslaget här:
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/tavlingsgrenar/lydnadsklass/Remiss_2016_F%C3%B6rslag_lydnadsregler_2017_2021.pdf

Bedömningsanvisningar:
http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/4_tavling_utstallning/tavlingsgrenar/lydnadsklass/Bedömningsanvisningar%20lydnad.pdf

Mer info finns på SBKs hemsida:
http://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/lydnadsprov/nationella-regler/regelrevidering-lydnad/

För dig som inte har möjlighet att närvara på mötet men ändå vill lämna synpunkter går detta att göra via ett webbformulär på ovanstående länk.

Varmt välkomna!
/Tävlingssektorn genom Line