Valberedningen informerar!

Valberedningen söker efter medlemmar med kunskap i ekonomi.
Inför nästa år söker vi någon som kan tänka sig att ta sig an revisoruppdraget som innebär att man granskar kassörens arbete. Vid årsmötet tillsätts två revisorer och två revisorsuppleanter som sitter 1 år. Vi har personer till tre av posterna men behöver 1 till revisor.
Vi söker även efter någon som kan tänka sig att ta på sig uppdraget som kassör i styrelsen. Som kassör väljs man in på två år. Har du kunskaper inom ekonomi och kan tänka dig att engagera dig för klubben kontakta någon av oss i valberedningen via mail.
helena.nygard@outlook.com
anki1228@hotmail.se
annica.wiberg@telia.com