Valberedning informerar!

Valberedningen har varit igång ett tag med arbetet inför nästa verksamhetsår, och behöver nu få in förslag på personer som vill hjälpa till i styrelsen eller i de olika sektorerna under nästa år.

Att vara engagerad i en förening är ett fantastiskt tillfälle både för nya och gamla medlemmar att få lära känna nya likasinnade på vår klubb. Det är också en möjlighet att få påverka innehållet i verksamheten vi bedriver. Olika poster kräver olika mycket arbete och ju fler vi är, desto lättare blir det att genomföra arbetet som krävs för att klubben ska fungera.

Vi i valberedning har startat arbetet med att fylla styrelsen och sektorerna inför verksamhetsåret 2016 och har kommit ganska långt. De posterna som vi ännu inte har lyckats hitta någon till är:

Sekreterare i styrelsen
Som sekreterare ansvarar du för att:
– skriva protokoll på styrelsemötena (ca 7 per år)
– hantera inkommande post (både e-post och vanlig)
– tillsammans med ordföranden sammanställa årsmöteshandlingen
I styrelsen ingår 7 ordinarie ledamoten samt två suppleanter. Har du aldrig suttit i en styrelse innan och känner dig osäker på vad det innebär? Inga problem, du kommer att få hjälp då styrelsen består av personer som har suttit både en längre tid, en kortare tid och någon mer som är helt ny.

En Revisorssuppleant
Som revisorssuppleant ansvarar du för att granska klubbens bokföring och protokollföring inför årsmötet 2017 om ordinarie revisor av någon anledning inte kan utföra sitt uppdrag. Det finns två ordinarie revisorer och två suppleanter.

Två ledamöter till valberedningen
Som ingående i valberedningen ansvarar du för att hitta personer som vill arbeta som förtroendevalda i klubben inför 2017, tex med styrelsearbete och sektorsarbete.
Det ingår tre personer i valberedningen och det väljs två nya varje år.

Sammankallande och sektormedlemmar i PR-sektorn
Som medlem i PR-sektorn ansvarar du för att:
– vår hemsida och facebooksida hålls uppdaterad med ny information
– att göra vårt infoblad som kommer ut två-tre ggr per år
– om vi ska delta i något evenemang brukar det också vara PR-sektorn som ansvarar för detta

Känner du någon som skulle passa till några av ovanstående uppdrag, eller ännu hellre skulle du själv tycka att något uppdrag skulle vara spännande?
Tveka inte, utan kontakta oss i valberedningen! Maila till: ida.croneback (at) gmail.com

Hälsar
Ida, Anneli och Renate

Ps. Sedan har vi några andra sektorer på klubben också, som gärna tar emot fler medlemmar. Är det något du brinner lite extra för, eller om du bara känner att du skulle vilja göra något för att hjälpa till med klubbens verksamhet så hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig att hitta rätt post!