Temakväll om Framåtsändande

En ny kurs är utlagd på hemsidan, det är en temakväll där vi tar upp bruksmomentet Framåtsändande, hur ska det se ut när det är klart och hur lär man in momentet.

Se meny Kurser/Kurser våren 2016 för information.