Skylt vid skotträning

Det finns nu en skylt vid infarten till parkeringen som ska sättas upp när skotträning pågår. Det är en varningstriangel som det står skotträning på. Den som ansvarar för skotträningen ansvarar för att sätta upp skylten innan påbörjad träning och sedan ta ner den när träningen är färdig. På det viset underlättar vi för våra medlemmar med skotträdda hundar att ha koll på när det skjuts på klubben.

Tack Helena för att du fixat skylten!