RUS-sektorn återuppstår!

Rasutvecklingssektorn på klubben har varit vilande under ganska många år, men nu är planen att vi ska ta upp viss del av verksamheten som ligger inom denna sektors ansvar. Detta innebär att vi under 2020 kommer att börja anordna MH’n (Mentalbeskrivning Hund) på klubben igen.
För någon vecka sedan hade vi ett första möte på klubben då gjorde en handlingsplan för årets aktiviteter inom sektorn. De två stora punkterna i handlingsplanen är att få till en MH-bana som godkänns av distriktet, samt att utbilda flera MH-figuranter. Just nu har vi 2 aktiva figuranter som är medlemmar i klubben, och vårat mål är att under våren kunna utbilda ytterligare 4 figuranter.

Vi söker nu dels efter dig som har varit MH-figurant och som vill återauktorisera dig, och dels efter personer som har ett stort intresse för hundars mentalitet och som vill engagera sig i RUS-sektorn och kanske också utbilda sig till MH-figurant.

Mårten Svedmar (0739-862629) är ansvarig för sektorn, och honom kan ni kontakta om ni är intresserade, alternativt kontakta styrelsen (info@sbklinkoping.com)