Rallylydnadsfunktionär med förtur!

Från och med i år kan man säkra en plats på en hemmatävling genom att ställa upp
som funktionär på tävlingsdagen. Om det skulle bli fler anmälningar än det finns
plats till undantas man vid lottningen.
Som funktionär räknas en person som arbetar och bidrar på ett tydligt sätt under
prov- eller tävlingsdagen. Funktionären får dock inte tävla i den klass där denne
tjänstgör.
Om du vill vara helt säker på en plats på någon av årets tävlingar genom att
hjälpa till, kontakta rallysektionen på mail rallylbk@outlook.com