PM till Nose work-tävlingen

Nu ligger PM’et till NoseWorktävlingen den 6:e maj ute på hemsidan, läs PM’et här

För dig som vill titta på tävlingen finns det möjlighet till det på utomhus och fordonssöken, antalet i publiken kan komma att begränsas. Första start beräknas bli vid 10-tiden. Se PM för mer information.

Serveringen kommer att vara öppen hela tävlingsdagen, förutom under inomhussöket då serveringen temporärt kommer att stängas.