Plats kvar på valpkursen

Pga sent avhopp så finns det två platser kvar på valpkursen som började den 23 april, nästa tillfälle är den 7:de maj och det finns möjlighet att hoppa på kursen då om någon är intresserad. Kursavgiften reduceras med det missade kurstillfället.
För anmälan se meny Kurser/Kommande kurser