Påminnelse om medlemsmöte och städdag

Vi har medlemsmöte och städdag på söndag (14:de april).
Kl 9.30 träffas vi och vårstädar lite på klubben. Ca kl 12 bjuder klubben som vanligt på något att äta för alla som har hjälpt till, därefter kl 13 har vi medlemsmöte.

Välkomna!
Styrelsen och Stugsektorn