Nose Work för funktionärer

Har du hjälpt till på klubben under våren, eller planerar att hjälpa till under hösten? T.ex. som instruktör, tävlingsfunktionär, klippt gräset, sitter i sektor/styrelse eller har gjort något annat nyttigt.

Vi har ytterligare en minikurser i Nosework inplanerad, datum för denna är 31 augusti och 7 september.

Ni kommer att få ett litet Nosework-kit, och detta kommer att kosta ca 60kr, i övrigt är det kostnadsfritt.

Först till kvarn gäller, maila din anmälan till Pia Bäckman:
pia.backman68 (at) gmail.com