Mycket viktig information från kommunen gällande Tinnerbäcksområdet

Förbud lösgående hundar
Du vet väl om att du inte får arbeta med lös hund inom Tinnerbäcks naturreservat under perioden 1 mars-15 november! Läs mer här.

Sprängning av träd
Under torsdag-fredag den 26-27 mars samt måndag den 30 mars kl. 8-16 planeras sprängning av döda granar. Linköpings kommun varnar därför för vistelse i reservatet under dessa tider.
För mer information och karta se Infobrev sprängning.