Möjlighet att lämna motioner inför årsmötet

Nu finns möjlighet att lämna in motioner inför årsmötet. Dessa motioner ska vara lokalstyrelsen tillhanda senast 20/10 för att styrelsen ska kunna förbereda ett yttrande om motionerna.

Skicka dem till ida.croneback@gmail.com.

Vill också informera om medlemsmöte och städdag som går av stapeln den 14 oktober med start kl. 10.00. Hoppas vi ses!