Medlemsmöte och städdag den 14:de april

Medlemsmöte och städdag den 14:de april
Härmed kallas samtliga medlemmar till medlemsmöte. Kl 9.30 träffas vi på klubben och vårstädar lite på klubben. Ca kl 12 bjuder klubben som vanligt på något att äta för alla som har hjälpt till, därefter kl 13 har vi medlemsmöte.
Välkomna!
Styrelsen och Stugsektorn