Lämna in dina resultat till titlarna Årets hund, Rally-, Bruks-, Lydnads- och Agilityhund

Tävlingssektorn vill tacka alla tävlande och framförallt
alla funktionärer för en lyckad tävlingssäsong 2014!

Vilka vinner pokalen?!

Vem vinner pokalen?!

Nu uppmanar vi dig att lämna in dina resultat och information om dina utmärkelser från året!

Årets LBKhund, Rally, Bruks och Lydnad
Lämna in senast 26 januari till Leif.etoo74(at)gmail.com
I bifogad pdf/word fil berättar vi vad du behöver sända in:
PDF Information om vad som ska sändas in senast 26 jan.
WORD Information om vad som ska sändas in senast 26 jan.

Årets Agilityhund
Lämna in senast 15 januari till nordgren.line(at)gmail.com. I år har poängberäkningssystemet förändrats och vi har även infört de två nya titlarna Årets Debutant och Årets Diskborste. Vi korar klubbens mest framgångsrika hund men önskar också lyfta fram alla klubbens tävlande ekipage i en lång lista! Poängberäkning: LÄNK
Lycka till!